A A A
Tekststørrelse T T T T
Hjem > Kontakt oss >  > Artikkel

INFO OM VEIARBEID PÅ SKREDSVIKMOEN

kart

Skolen har fått denne informasjonen fra Teknisk etat:

Barn fra området vest for rv 35, Katfosåsen:
Disse barna benytter gangveien på det gamle jernbanesporet slik skoleveien er tenkt i dag. De må krysse anleggsområdet på i en vei bredde for å ha samme trygge skolevei. Entreprenøren er ansvarlig for at det er opprette et trygt krysningspunkt der denne kryssingen skal skje.

Barn fra området øst for rv 35, Majorrud.

Disse barna har Barkveien som adkomst vei til skolen. Det er vanskelig å tilrettelegge langsgående sikring av adkomst på tilfredsstillende nivå. Vi innstiller derfor på å tilby skolebuss for de barna som bor i dette området.