A A A
Tekststørrelse T T T T

Nyheter

SKOLEFRAVÆR

Høyt fravær i grunnskolen øker risikoen betraktelig for dropout fra videregående skole. Foresatte har ansvar for at elevene møter på skolen hver dag, og kommunens tjenester er forpliktet til å bidra til dette. Under PP-tjenestens sider kan du lese mer i Handlingsplan ved alvorlig skolefravær i Modumskolen og Veileder for forebygging og oppfølging ved alvorlig skolefravær.