A A A
Tekststørrelse T T T T

Nyheter

SKOLEN VÅR

Stalsberg skole ligger på Geithus og hører til Modum kommune. Dette er en barneskole med elever fra 1.-7.trinn. Skolen har skolefritidsordning (SFO) for 1.-4.trinn.

Stalsberg skole ble tatt i bruk i 1923. Skolen har hatt flere ombygginger. Den siste i 1996.

Skoleåret 2018-19 har skolen 247 elever fordelt på 7.trinn. Vi har også en velkomstklasse for elever som ikke snakker norsk. Det er elever på 1.-7.trinn fra hele kommunen i denne gruppa.

Stalsberg skole har et godt uteområde med ballbinge, håndballbane, basketballbane og bordtennisbord ute. Det er gode akemuligheter vinterstid og flere lekeapparater innbyr til fysisk aktivitet hele året. Vi har også elever som er trivselsledere ute i friminuttene. I Blåbærlia ligger skolens gapahuk som er jevnlig i bruk av skole og SFO.